DOFINANSOWANIE Z ZUS Dotacje z ZUS - Kompleksowo i profesjonalnie

Chciałbyś otrzymać dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy ?

 

Poniżej kilka przydatnych informacji.

Dofinansowanie z ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. W 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na realizację projektów 75 milionów złotych. Kto może ubiegać się o dotację z ZUS? Sprawdź.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem i współpracą z nami, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu ZUS. Realizacja konkursu wynika z art. 37.1. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. 2018 poz. 1376).

Poniżej prezentujemy podstawowe pytania, które często zadają Klienci przed przystąpieniem do projektu

 

Na jakie działania można otrzymać dofinansowanie z ZUS?

 

Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania,
jakie mieszczą się w ramach dofinansowania.

 

Czy mogę ubiegać się o dotację?

 

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • nie zalega z opłacaniem składek na
   ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,

  • nie zalega z opłacaniem podatków,

  • nie znajduje się w stanie
   upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania
   upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,

  • nie ubiegał się o dofinansowanie
   przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez
   ZUS całości ostatniego dofinansowania,

  • nie ubiegał się o dofinansowanie
   przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został
   zobowiązany.

 

Regulamin konkursu ZUS 2020 w linku poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

 

Jakie są kwoty dofinansowań z ZUS ?

 

Mikro firma – 1 – 9 pracowników

ZWROT 90% KOSZTÓW INWESTYCJI
do 140,000PLN

Mała firma – 10 – 49 pracowników

ZWROT 80% KOSZTÓW INWESTYCJI

do 210,000PLN

Średnia firma – 50 – 249 pracowników

ZWROT 60% KOSZTÓW INWESTYCJI

do 340,000PLN

Duża firma – Powyżej 250

ZWROT 20% KOSZTÓW INWESTYCJI

do 500,000PLN

 

W jaki sposób możemy pomóc Ci uzyskać dotacje ?

 

Pomożemy opracować wniosek spełniający wymagania formalne:„Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Dokumentami, stanowiącymi załączniki są m.in.:

 1. Oferty handlowe na planowane
  inwestycje

 2. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy objętego inwestycja

 3. Zdjęcia do stanowiska pracy

 4. Badania środowiska pracy (jeśli
  inwestycja dotyczy: hałas, pyły, subst. chem.)

 5. Ocena obciążenia układu
  mięśniowo-szkieletowego (jeśli oferta dotyczy inwestycji do odciążenia prac
  fizycznych np. wózek widłowy)

 6. Umowa dzierżawy lub najmu – jeśli dotyczy

 7. KRS lub CEiDG

 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  o niezaleganiu z opłacaniem podatków

 9. Spółki cywilne:

Umowa spółki cywilnej, NIP, Regon, odpis z CEiDG wszystkich wspólników -jeśli dotyczy

Pamiętaj, że wniosek wraz z załącznikami jest oceniany merytorycznie przez eksperta CIOP-PIB. Liczba punktów otrzymanych podczas
oceny wniosku wpływa jedynie na pozycję wniosku na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i których realizacja znajduje pokrycie w kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w roku budżetowym.

 

Na co można pozyskać dofinansowanie ?

 1. Oświetlenie

 2. Wentylacja

 3. Klimatyzacja

 4. Rusztowanie jezdne

 5. Pomosty robocze

 6. Wciągarka budowlana

 7. Żurawik (ograniczenie 450 kg udźwigu)

 8. Wózki elektryczne ( ograniczenie 2T, 3,5m
  unoszenia )

 9. Winda dekarska

 10. Obarierowania, wygrodzenia

 11. Detektory

 12. Boxy do wykopów , szalunki do wykopów ( do 26KN)

 13. Szelki i inne zabezpieczenia do prac na wysokości

 14. Podnośnik koszowy

 15. Manipulatory, chwytaki – np. do polbruku czy
  krawężników

 16. Stoły spawalnicze z regulowaną wysokością,
  wszelkie stoły z regulowaną wysokością

 17. Fitrowentylacja – bez ograniczeń w cenie

 18. Maski z nawiewem – bez ograniczenia

 19. Przyczepy leśne

 20. Wciągarki

 21. Schodołazy

 22. Winda towarowa

 23. Winda dekarska , winda dekarska do paneli

 24. Kabiny lakiernicze z zintegrowanym systemem
  filtracji, kabiny do śrutowania – bez ograniczeń w cenie

 25. Autoklawy – bez ograniczeń

 26. Zabezpieczenia maszyn np. osłony, wyłączniki, fotokomórki

 27. Ograniczenie promieniowania jonizującego i
  elektromagnetycznego

 

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych 2020 w poniższym linku:

KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

 

Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

Skontaktuj się z nami – 793-171-331