SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Zgodnie przepisami kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy. Warto aby pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy zostali odpowiednio przeszkoleni przez doświadczonych ratowników medycznych. BHP Active oferuje Państwu szkolenia z pierwszej pomocy, których program jest uzależniony od wymagań klienta. Podczas każdego szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się w praktyce opatrując rany pozoracyjne, stosując szynę Kremera oraz prowadzenie resuscytacji na fantomach. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie.

W ramach podstawowego szkolenia poruszana jest następująca tematyka:

  • psychologiczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
  • obsługa apteczki
  • wzywanie pomocy
  • urazy i krwotoki
  • złamania , zwichnięcia, skręcenia
  • zadławienia, zachłyśnięcia
  • resuscytacja krążeniowo- oddechowa (dorosły, dziecko)

Program szkolenia może zostać rozszerzony i dostosowany do wymagań klienta.