BHP Gdańsk – Najwyższa jakość świadczonych usług i wyspecjalizowana kadra

 

BHP Active jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w branży BHP i PPoŻ na terenie całego kraju. Wyróżniamy się kompleksowym podejściem do zaspokajania potrzeb naszych klientów. Naszym głównym celem jest budowanie świadomości wśród pracodawców oraz pracowników w zakresie BHP. Sprawiamy, że środowiska pracy są lepiej zorganizowane i bezpieczne. Specjalizujemy się zarówno w nadzorze BHP inwestycji budowlanych oraz modernizacji obiektów energetycznych, jak i kompleksowej obsłudze BHP małych, średnich i dużych firm. Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy w pełni profesjonalnie i gwarantujemy zadowolenie klienta.

Dla pracodawców ceniących sobie czas i efektywność polecamy szkolenia bhp on-line, które pracownicy mogą dostosować do rozkładu swoich zajęć. Jest to bardzo elastyczne rozwiązanie stworzone na potrzeby zmieniającego się dynamicznie rynku pracy. W siedzibie naszej firmy dysponujemy w pełni wyposażoną salą szkoleniową, dzięki czemu możemy realizować szkolenia BHP z użyciem zdjęć oraz filmów instruktażowych.

W ramach współpracy oferujemy Państwu kompetentną kadrę, terminowość wykonania usług, oraz konkurencyjne ceny.

 

BHP Active
Szkolenia BHP

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia wstępne oraz okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych.

Czytaj więcej
BHP Active
Stała obsługa BHP

Najefektywniejszym sposobem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest powierzenie zadań BHP zewnętrznej firmie w ramach stałej umowy.

Czytaj więcej
BHP Active
Nadzór BHP na budowach

Projekty budowlane to jedne z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. Realizujemy nadzory BHP zarówno na małych jak i dużych inwestycjach budowlanych

Czytaj więcej
BHP Active
Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników z dużym doświadczeniem, kierujemy przede wszystkim do osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Czytaj więcej
BHP Active
Szkolenia PPOŻ

Szkolenia ppoż prowadzone są przez techników pożarnictwa z dużym doświadczeniem. Nasze szkolenia ppoż kierowane są do osób wyznaczonych do zwalczania pożarów.

Czytaj więcej
BHP Active
Szkolenia e-learning

Oferujemy platformę internetową. Pracownicy Twojej firmy mogą skorzystać ze szkoleń BHP online w dowolnym czasie i miejscu.

Czytaj więcej
BHP Active
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO GDAŃSK

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest często najważniejszym dokumentów określającym warunki pożarowe w zakładzie pracy. Instrukcja jest wymaga w szczególności dla budynków, których kubatura przekracza 1000m3. Opracowanie IBP wymaga specjalistycznej wiedzy oraz odpowiednich uprawnień.

Czytaj więcej
BHP Active
PROZDROWOTNE SZKOLENIA DLA FIRM

Pracodawcy chcąc zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki pracy często decydują się na organizację prozdrowotnych szkoleń. W naszej ofercie znajdują się szkolenia m.in. z ergonomii, ćwiczeń biurowych, psychologii oraz żywienia.

Czytaj więcej
BHP Active
FILMY BHP

W naszej ofercie posiadamy 12 autorskich filmów instruktażowych BHP. Każdy film został opracowany na podstawie aktualnych wymagań prawnych oraz wytycznych. Jakość naszych filmów jest na wysokim poziomie zarówno montażowym jak i merytorycznym.

Czytaj więcej

BHP Active Czym się zajmujemy ?

Profesjonalizm to nasze drugie imię

BHP Active jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w branży BHP i PPoŻ na terenie całego kraju. Naszym głównym celem jest budowanie świadomości wśród pracodawców oraz pracowników w zakresie BHP. Specjalizujemy się zarówno w nadzorze BHP inwestycji budowlanych oraz modernizacji obiektów energetycznych jak i kompleksowej obsłudze BHP małych, średnich i dużych firm. Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy w pełni profesjonalnie i gwarantujemy zadowolenie klienta. Dla pracodawców ceniących sobie czas i efektywność polecamy szkolenia bhp ONLINE, które pracownicy mogą dostosować do rozkładu swoich zajęć. W siedzibie naszej firmy dysponujemy w pełni wyposażoną salą szkoleniową dzięki czemu możemy realizować szkolenia BHP z użyciem zdjęć oraz filmów instruktażowych.

W ramach współpracy oferujemy Państwu kompetentną kadrę, terminowość wykonania usług, oraz konkurencyjne ceny.

 

BHP Trójmiasto – nasze usługi

Szkolenia BHP

W skład naszej oferty wchodzą szkolenia BHP skierowane do wszystkich grup pracowniczych. Są one przygotowane w przystępny sposób w oparciu o aktualne przepisy. Dbamy, aby przekazywana przez nas wiedza była zrozumiała oraz w jak największym stopniu utrwaliła się w głowach naszych kursantów. Jest to gwarancją tworzenia bezpiecznych środowisk pracy.

Stała obsługa BHP

Naszą ofertę tworzy również stała obsługa BHP. Usługa polega na częściowym lub kompleksowym nadzorze firmy zgłaszającej zapotrzebowanie na pomoc tego rodzaju. Dajemy pracownikom niezbędną wiedzę, a kadra kierownicza zyskuje czas na inne zadania.

Nadzór na budowach

Nasze usługi to również nadzór nad przestrzeganiem właściwych zasad BHP na terenie budowy. Nasza wiedza i doświadczenie zdobywane podczas realizacji wielu projektów sprawia, że nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie z dbałością o każdy szczegół. Wiemy jak uczynić plac budowy bezpiecznym miejscem. Oferujemy usługi cykliczne oraz na cały czas trwania projektu.

Szkolenia z pierwszej pomocy oraz szkolenia z ochrony PPOŻ

Podczas tych szkoleń uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy jak działać w czasie pożaru, oraz jak uratować życie osobie, która uległa wypadkowi lub urazowi.

E-learning

Niektóre nasze usługi przeprowadzamy również on-line. Jest to odpowiedź na zmieniające się potrzeby klientów. Nasze szkolenia BHP on-line skierowane są do pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych oraz kierowników i pracodawców.

Szkolenia z ergonomii pracy

Te szkolenia zostały stworzone z myślą o poprawie zdrowia pracowników. Podczas wykładów oraz warsztatów przekazujemy niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. prawidłowej postawy, wzorców ruchowych oraz organizowania ergonomicznego stanowiska pracy.

Opracowanie dokumentacji

Nasza firma oferuje usługę opracowania niezbędnych dokumentów w zakresie BHP i PPOŻ wymaganych przy realizacji inwestycji budowlanych i w zakładach pracy.

Zaufali nam

Potrzebujesz naszej pomocy ? Popularne pytania

Na liście nie ma Twojego pytania ? Napisz do nas wiadomość !

Kto powinien odbyć szkolenie wstępne ?

Szkolenie wstępne odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

1) nowo zatrudnieni pracownicy

2) studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką

3) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Kto powinien odbyć szkolenie okresowe ?

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego ?

Pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe występujące na wszystkich stanowiskach w zakładzie pracy. Dokument określa zagrożenia związane z wykonywaną pracą wraz z ryzykiem, które się z nimi wiąże oraz przedstawia zasady ograniczające lub eliminujące zagrożenia na stanowisku pracy.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP ?

Szkolenie wstępne ważne jest:

  • do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia dla osób kierujący pracownikami,
  • do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia dla pozostałych pracowników.

W związku z powyższym pierwsze szkolenie BHP okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

  • co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
  • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • co 5 lat dla pozostałych pracowników.
  • co 5 lat dla pracodawców.

Kiedy należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego ?

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka aktualizujemy zawsze:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

W przypadku nie wystąpienia powyższych sytuacji dobrą praktyką jest aktualizowanie oceny ryzyka co dwa lata.

BHP Active Zrealizowane projekty

2016 – Energotechnika-Energorozruch – EC Gdynia

W 2016 nasza firma zrealizowała usługę całodobowego nadzoru BHP podczas realizacji projektu: Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotła parowego nr 7 w EDF Polska S.A., EC Gdynia. W trakcie realizacji projektu nie odnotowano żadnego wypadku.

2017 – Energotechnika-Energorozruch - EC Gdynia

W 2017 nasza firma zrealizowała usługę całodobowego nadzoru BHP podczas realizacji projektu: Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotła parowego nr 6 w EDF Polska S.A., EC Gdynia. W trakcie realizacji projektu nie odnotowano żadnego wypadku.

2018 – Energotechnika-Energorozruch – EC Wrocław

W 2018 nasza firma zrealizowała usługę całodobowego nadzoru BHP podczas realizacji projektu: Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotłów parowych na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja SA”.. W trakcie realizacji projektu nie odnotowano żadnego wypadku.

2016 – 2017 – SBB Energy – EC Gdynia

W latach 2016-2017 nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie DeNOx realizowanej na terenie EDF Gdynia. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2016 – 2017 – SBB Energy – IP International

W latach 2016-2017 nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie DeNOx realizowanej na terenie International Paper Kwidzyn. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: kierowanie specjalistami BHP podwykonawców, sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2018 – SBB ENERGY – EC Bydgoszcz

W 2018 roku nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie DeNOx realizowanej na terenie PGE EC Bydgoszcz. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2018 – STRABAG – LOTOS SA

W 2018 roku nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie EFRA U&O realizowanej na terenie GRUPY LOTOS SA. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2018 - 2019 – ENAP – LOTOS SA

W 2019 roku nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie EFRA U&O realizowanej na terenie GRUPY LOTOS SA. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

230 Zadowolonych klientów
3579 Przeszkolonych pracowników
1003 Przeprowadzonych szkoleń
17 Zrealizowanych projektów

Skontaktuj się z nami i przekonaj się sam!