BHP Active
Szkolenia BHP

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia wstępne oraz okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych.

Czytaj więcej
BHP Active
Stała obsługa BHP

W ramach stałej obsługi BHP (outsourcingu), zapewniamy częściową lub kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w zależności od wymagań klienta).

Czytaj więcej
BHP Active
Nadzór BHP na budowach

BHP ACTIVE oferuje zarówno stały nadzór BHP przez cały okres trwania projektu jak i przeprowadzanie cyklicznych kontroli wraz ze sporządzeniem raportu z nieprawidłowości występujących na budowie.

Czytaj więcej

BHP Active Czym się zajmujemy ?

Profesjonalizm to nasze drugie imię

BHP Active jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w branży BHP i PPoŻ na terenie całego kraju. Naszym głównym celem jest budowanie świadomości wśród pracodawców oraz pracowników w zakresie BHP. Specjalizujemy się zarówno w nadzorze BHP inwestycji budowlanych oraz modernizacji obiektów energetycznych jak i kompleksowej obsłudze BHP małych, średnich i dużych firm. Do każdego zleconego nam zadania podchodzimy w pełni profesjonalnie i gwarantujemy zadowolenie klienta. Dla pracodawców ceniących sobie czas i efektywność polecamy szkolenia bhp ONLINE, które pracownicy mogą dostosować do rozkładu swoich zajęć. W siedzibie naszej firmy dysponujemy w pełni wyposażoną salą szkoleniową dzięki czemu możemy realizować szkolenia BHP z użyciem zdjęć oraz filmów instruktażowych.

W ramach współpracy oferujemy Państwu kompetentną kadrę, terminowość wykonania usług, oraz konkurencyjne ceny.

Zaufali nam

Nasze referencje

Potrzebujesz naszej pomocy ? Popularne pytania

Na liście nie ma Twojego pytania ? Napisz do nas wiadomość !

Kto powinien odbyć szkolenie wstępne ?

Szkolenie wstępne odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

1) nowo zatrudnieni pracownicy

2) studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką

3) uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Kto powinien odbyć szkolenie okresowe ?

Szkolenie okresowe odbywają:

1) osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;

3) pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

4) pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

5) pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych;

6) pracownicy niewymienieni w pkt 1–5, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego ?

Pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe występujące na wszystkich stanowiskach w zakładzie pracy. Dokument określa zagrożenia związane z wykonywaną pracą wraz z ryzykiem, które się z nimi wiąże oraz przedstawia zasady ograniczające lub eliminujące zagrożenia na stanowisku pracy.

Jak długo jest ważne szkolenie BHP ?

Szkolenie wstępne ważne jest:

  • do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia dla osób kierujący pracownikami,
  • do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia dla pozostałych pracowników.

W związku z powyższym pierwsze szkolenie BHP okresowe powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 miesięcy dla osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, natomiast dla pozostałych pracowników w ciągu 12 miesięcy.

Kolejne szkolenia BHP okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

  • co 3 lata dla stanowisk robotniczych, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
  • co 6 lat dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • co 5 lat dla pozostałych pracowników.
  • co 5 lat dla pracodawców.

Kiedy należy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego ?

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka aktualizujemy zawsze:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych,
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku.

W przypadku nie wystąpienia powyższych sytuacji dobrą praktyką jest aktualizowanie oceny ryzyka co dwa lata.

BHP Active Zrealizowane projekty

2016 – Energotechnika-Energorozruch – EC Gdynia

W 2016 nasza firma zrealizowała usługę całodobowego nadzoru BHP podczas realizacji projektu: Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotła parowego nr 7 w EDF Polska S.A., EC Gdynia. W trakcie realizacji projektu nie odnotowano żadnego wypadku.

2017 – Energotechnika-Energorozruch - EC Gdynia

W 2017 nasza firma zrealizowała usługę całodobowego nadzoru BHP podczas realizacji projektu: Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotła parowego nr 6 w EDF Polska S.A., EC Gdynia. W trakcie realizacji projektu nie odnotowano żadnego wypadku.

2018 – Energotechnika-Energorozruch – EC Wrocław

W 2018 nasza firma zrealizowała usługę całodobowego nadzoru BHP podczas realizacji projektu: Wykonanie powłok antykorozyjnych parowników kotłów parowych na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja SA”.. W trakcie realizacji projektu nie odnotowano żadnego wypadku.

2016 – 2017 – SBB Energy – EC Gdynia

W latach 2016-2017 nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie DeNOx realizowanej na terenie EDF Gdynia. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2016 – 2017 – SBB Energy – IP International

W latach 2016-2017 nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie DeNOx realizowanej na terenie International Paper Kwidzyn. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: kierowanie specjalistami BHP podwykonawców, sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2018 – SBB ENERGY – EC Bydgoszcz

W 2018 roku nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie DeNOx realizowanej na terenie PGE EC Bydgoszcz. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2018 – STRABAG – LOTOS SA

W 2018 roku nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie EFRA U&O realizowanej na terenie GRUPY LOTOS SA. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

2018 - 2019 – ENAP – LOTOS SA

W 2019 roku nasza firma pełniła nadzór z ramienia generalnego wykonawcy nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie EFRA U&O realizowanej na terenie GRUPY LOTOS SA. W zakresie obowiązków naszej firmy było między innymi: sprawowanie kontroli BHP nad warunkami pracy, koordynowanie prac podwykonawców, sporządzanie raportów z kontroli BHP, udział w naradach z inwestorem oraz podwykonawcami. W trackie sprawowania nadzoru BHP przez naszych koordynatorów, na terenie projektu nie odnotowano żadnego wypadku przy pracy.

230 Zadowolonych klientów
3579 Przeszkolonych pracowników
1003 Przeprowadzonych szkoleń
17 Zrealizowanych projektów

Skontaktuj się z nami i przekonaj się sam!