UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

SZKOLENIA PPOŻ – GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Do kogo kierujemy szkolenie z ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, którzy wykonują w swoim zakładzie pracy samodzielnie obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pracowników, którzy zostali wyznaczeni przez pracodawcę do wykonywania zadań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji, a także wszystkich osób zainteresowanych tematyką ppoż.

Szkolenie przygotuje również pracowników na tzw. „próbną ewakuację”, którą zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien przeprowadzać co najmniej raz na 2 lata.

793 171 331 lub biuro@bhpactive.pl
Szkolenie ppoż gdańsk
Jakie umiejętności nabędzie Twój pracownik podczas szkolenia ppoż?

Oprócz wiedzy teoretycznej pracownicy zdobędą umiejętności praktyczne. Dzięki temu wzrośnie ich pewność siebie, co w przypadku konieczności gaszenia pożaru może być najbardziej pożądaną wartością.

Ponadto, pracownicy nauczą się również:

 • W jaki sposób odbezpieczyć gaśnice oraz kiedy najlepiej to zrobić;
 • Jaką odległość należy zachować od pożaru;
 • Jak odczytać informacje z wskaźnika ciśnienia;
 • Na jak długo wystarczy jedna gaśnica;
 • Co zrobić z gaśnicą po jej zużyciu.
czym wyróżniają się nasze szkolenia z ochrony przeciwpożarowej?
 • Przede wszystkim prowadzone są przez praktykujących strażaków;
 • Łączymy teorię z praktycznymi ćwiczeniami;
 • Wykorzystujemy symulator pożarowy z modułem indywidualnym oraz grupowym;
 • Używamy gaśnic ekologicznych, przez co nie zostawiamy po sobie zabrudzeń, a ćwiczenia możemy przeprowadzić praktycznie wszędzie;
 • Demonstrujemy również gaszenie pożarów za pomocą koca gaśniczego.
Jak przebiega próba ewakuacja?
 • Przed przystąpieniem do przeprowadzenia ewakuacji nasi strażacy zapoznają się z dokumentacją budynku;
 • Następnie uzgadniamy termin oraz warunki przeprowadzenia ewakuacji,
 • Na życzenie klienta możemy zadymić pomieszczenie w celu przybliżenia realnych warunków pożarowych,
 • Po ewakuacji przekazujemy klientowi protokół z przeprowadzonej ewakuacji.