UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

zarejestruj się aby pobrać darmowy film

Kup pakiet 12 filmów w 3 wersjach językowych

FILMY BHP

Nasze filmy możesz wykorzystać na swoich szkoleniach BHP

filmy dostępne w 3 wersjach językowych:

Wersja z polskim lektorem

Wersja z polskim lektorem i angielskimi napisami

Wersja z polskim lektorem i ukraińskimi napisami

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ DOTYCZĄCĄ FILMÓW BHP

Oferujemy Państwu 12 autorskich filmów instruktażowych z dziedziny BHP zrealizowanych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych. Każdy z filmów BHP został przygotowany na wysokim poziomie oraz wzbogacony o dodatkowe efekty wizualne, grafiki, tło muzyczne, a także głos lektora.

Filmowe zobrazowanie konkretnego zagadnienia to doskonała forma nauczania, która znacznie ułatwi przyswajanie wiedzy i umiejętności odbiorcom.

Audiowizualne zaprezentowanie tematu sprawi, że przekaz będzie przystępny i dostarczy odbiorcom niezbędną wiedzę.

Filmy BHP zostały stworzone z myślą o pracownikach służby BHP by mogli w szybki i łatwy sposób przygotować swoje szkolenia, a jednocześnie znacznie je uatrakcyjnić.

Ponadto oferowane przez nas filmy doskonale sprawdzą się w firmach, które chcą zorganizować dni BHP lub zaprezentować filmy instruktażowe podczas kursów, wykładów, szkoleń stacjonarnych bądź w dogodnym terminie podczas e-szkoleń by promować kulturę bezpieczeństwa w pracy i podnieść wśród swoich pracowników wiedzę z zakresu BHP, pierwszej pomocy oraz ewakuacji.

OBEJRZYJ PONIŻSZY TRAILER NASZYCH FILMÓW BHP

FILMY BHP – PIERWSZA POMOC

RESUSCYTACJA

Resuscytacja (RKO) ma na celu przywrócenie czynności krążeniowych u osoby, u której nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Film w prosty sposób przedstawia najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym min.: sposób wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, ułożenia dłoni na mostku poszkodowanego, częstotliwość oraz głębokość ucisków oraz wiele innych.

Czas trwania: 3:54.

POZYCJA BOCZNA

Pozycje boczną stosuję się u osób nieprzytomnych ale oddychających.Film krok po kroku obrazuje w najprostszy, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę.

Czas trwania: 3:15.

ZADŁAWIENIE

Zadławienie jest jednym ze stanów zagrożenia życia polegający na dostaniu ciała obcego do dróg oddechowych poszkodowanego. Scenka przedstawiona filmie przedstawia w kilku krokach jak należy postąpić w przypadku, gdy jesteśmy świadkami zadławienia, w jaki sposób zastosować chwyt Heimlicha oraz jakie są najczęściej spotykane błędy przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Czas trwania: 2:22.

OPARZENIE

Oparzenie jest to uszkodzenie tkanek wskutek działania wysokiej temperatury np: pary wodnej. Z naszego filmu instruktażowego dowiesz się jak należy postępować w przypadku oparzenia oraz czego nie należy robić.

Czas trwania: 3:01.

PORAŻENIE PRĄDEM

Porażenie prądem jest konsekwencją przepłynięcia prądu elektrycznego przez ciało człowieka. Skutkiem porażenia może być np: nagłe zatrzymanie krążenia. Z naszego filmu dowiesz się jak należy postąpić gdy będziesz świadkiem porażenia prądem. Dzięki przygotowanej przez nas scence w łatwy sposób zapamiętasz zalecane czynności w przypadku porażenia

Czas trwania: 2:08.

CHUSTA TRÓJKĄTNA

Złamanie ręki jest bardzo często występującym urazem. Z naszego filmyu dowiesz się w jaki sposób wykorzystać chustę trójkątną w celu unieruchomienia uszkodzonego ramienia.

Czas trwania: 2:13.

EPILEPSJA

Epilesja zwana padaczką jest najczęściej występującą chorobą neurologiczną. W Polsce choruje na nią około 400 000 osób. Z naszego filmu instruktażowego dowiesz się, jak należy postąpić w przypadku ataku padaczki oraz jaki jest największy mit dotyczący pierwszej pomocy w przypadku epilepsji.

Czas trwania:1:36.

FILMY BHP – TRANSPORT RĘCZNY

TRANSPORT RĘCZNY INDYWIDUALNY

Transport ręczny jest to przede wszystkim podnoszenie oraz przenoszenie przedmiotów, materiałów lub ładunków przez pracowników. Z naszego filmu BHP dowiesz się min.: jakie są dopuszczalne normy podnoszenia ciężarów w pracy zarówno dla mężczyzn jak i kobiet, w jaki sposób należy podnosić ciężary oraz jakie są najczęstsze błędy.

Czas trwania: 4:09

TRANSPORT RĘCZNY ZESPOŁOWY

Transport zespołowy to nic innego jak ręczne przenoszenie przedmiotów, materiałów oraz ładunków przez więcej niż jednego pracownika. Nasz film instruktażowy przedstawia wskazówki na co zwrócić uwagę, jakie są limity transportu zbiorowego oraz z jakimi błędami spotykamy się najczęściej.

Czas trwania: 3:07

FILMY BHP – ERGONOMIA

ERGONOMICZNE STANOWISKO PRACY

Pracownicy biurowi często spędzają przy biurku wiele godzin, co może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracownika. Ergonomiczne zorganizowanie stanowiska pracy może zniwelować negatywne skutki pracy przy komputerze. Z naszego filmu dowiesz się jak zgodnie rozporządzeniem zorganizować ergonomiczne stanowisko pracy. W filmie poruszone zostały również kwestie odległości od monitora, poprawnego ułożenia dłoni podczas pracy z wykorzystaniem klawiatury oraz myszki, kąta patrzenia oraz wiele innych.

Czas trwania:5:27.

ĆWICZENIA PRZY BIURKU

Kolejnym sposobem na niwelacje negatywnego wpływu wielu godzin spędzanym w pozycji siedzącej prze komputerem mogą być ćwiczenia. W naszym filmie instruktażowym przedstawiamy 5 ćwiczeń, które pracownik może wykonywać w dowolnym miejscu. Ćwiczenia jakie demonstrujemy to: mobilizacja przejścia szyjno-piersiowego, rozciąganie mięśni bocznych szyi, rozciąganie prostowników nadgarstka, rozciąganie zginaczy nadgarstka, rozciąganie mięśni piersiowych.

Czas trwania: 4:56

FILMY BHP – PPOŻ

EWAKUACJA

Pożar jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem, które stwarza ogromne zagrożenie życia i zdrowia. Dwie najważniejsze kwestie w przypadku wystąpienia pożarów to gaszenie oraz ewakuacja. Z naszego filmu BHP pracownicy dowiedzą się jakie są najważniejsze elementy ewakuacji, na co zwrócić uwagę, czy należy korzystać z windy oraz jak należy się zachowywać podczas przemieszczenia się w kierunku drogi ewakuacyjnej.

Czas trwania:3:58.