OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI

Oferujemy opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych zarówno w zakładach pracy jak i przy realizacji inwestycji budowlanych w zakresie BHP i PPoŻ. Poniżej lista dokumentów, które możemy dla Ciebie opracować:

  • Plan BIOZ
  • Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót
  • Projekt Organizacji Robót
  • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Analiza stanu BHP
  • Instrukcje BHP
  • Tabele odzieży, programy szkoleń, zarządzenia itp.

Każdy dokument opracowywany jest po zapoznaniu się z zagrożeniami występującymi w zakładzie pracy lub na terenie inwestycji budowlanej.