UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

Szkolenia / kursy pierwszej pomocy Gdańsk

793 171 331 lub biuro@bhpactive.pl
szkolenia z pierwszej pomocy Gdańsk

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy. Ważne jest zatem, aby wyznaczeni pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni. Dzięki oferowanym przez nas szkoleniom z pierwszej pomocy w Gdańsku personel firm oraz instytucji uczy się od doświadczonych ratowników medycznych. Program, który kierujemy do uczestników, zależy od wymagań klienta. Może być zatem zgodnie z życzeniem rozszerzony o dodatkowe zagadnienia.

szkolenia z pierwszej pomocy Gdańsk
Kursy pierwszej pomocy Gdańsk
Kursy pierwszej pomocy Gdańsk

Szkolenia z pierwszej pomocy Gdańsk – co wchodzi w zakres?

Uczestnicy szkoleń z pierwszej pomocy, które organizujemy w Gdańsku, mają możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Osoby, które się uczą, mogą zatem opatrzyć rany pozoracyjne, a także zastosować szynę Kremera oraz prowadzić resuscytację na fantomach. Wszystko pod czujnym okiem instruktorów.

W zakres podstawowego szkolenia z pierwszej pomocy wchodzą zagadnienia, takie jak:

  • psychologiczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
  • obsługa apteczki,
  • wzywanie pomocy,
  • urazy i krwotoki,
  • złamania, zwichnięcia i skręcenia,
  • zadławienia, zachłyśnięcia, a także
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko).
kursy kpp
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY GDAŃSK — JAKIE SĄ KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA?

Dzięki szkoleniom z pierwszej pomocy w Gdańsku wszyscy kursanci zdobywają aktualną wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia, a także umiejętności, które w sytuacjach nagłych mogą zostać wykorzystane.

Nauka pod okiem doświadczonych ratowników medycznych oznacza, że każdy uczestnik szkolenia zapozna się również z najnowszymi technikami ratowania życia. Osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy w firmach mogą zatem nie tylko nabyć najbardziej aktualną wiedzę i umiejętności, ale również przetestować je i rozwinąć. Szkolenia, które oferujemy, to zatem najlepsza droga do zdobycia doświadczenia.

kurs pierwszej pomocy Gdańsk

Osoby, które biorą udział w szkoleniach z pierwszej pomocy, spotykają się w trakcie nauki z zawodowcami. Dzięki temu mogą zapytać o każdy szczegół związany z ratowaniem ludzkiego życia, a także wyeliminować ewentualne błędy, które popełniają w trakcie na przykład resuscytacji. Wymiana doświadczeń z ratownikami medycznymi to źródło wiedzy i umiejętności, z których warto czerpać.

kwalifikowany kurs pierwszej pomocy Gdańsk
kwalifikowany kurs pierwszej pomocy
SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY GDAŃSK – DLACZEGO TAK WIELE OSÓB WCIĄŻ NIE DOCENIA ICH WARTOŚCI?

Niektórzy ludzie są przekonani, że wiedza i umiejętności, które można nabyć na szkoleniu z pierwszej pomocy, nigdy się nie przyda. Takie myślenie jest bardzo zdradliwe i bezzasadne. Nigdy bowiem nie wiadomo, w którym momencie pojawi się konieczność ratowania ludzkiego życia.

Każdy, kto inwestuje czas oraz pieniądze w kursy pierwszej pomocy w Gdańsku, płaci bardzo niewiele, jeśli porównamy tę cenę do korzyści, które płyną ze zdobytych umiejętności oraz wiedzy. Emocje w trakcie ratowania człowieka są naprawdę intensywne, a dzięki przejściu opisywanego kursu możliwe jest ich opanowanie i świadome działanie z wykorzystaniem tak zwanych automatyzmów.

Osoby, które nigdy nie ćwiczyły resuscytacji, nawet na fantomie, mogą być bardzo niepewne w trakcie ratowania ludzkiego życia. Doświadczenie pozwala jednak myśleć świadomie oraz działać w pełnej koncentracji.

Ta uniwersalna wiedza oraz umiejętności mogą przydać się równie dobrze, gdy uczestnik szkolenia będzie ratował komuś życie na przystanku autobusowym. Warto docenić opisane i oferowane przez nas szkolenia. Kursy pierwszej pomocy Gdańsk – zapraszamy do kontaktu!