UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

SZKOLENIA BHP GDAŃSK, TRÓJMIASTO – KURSY BHP

793 171 331 lub biuro@bhpactive.pl
szkolenia bhp Pruszcz Gdański

Szkolenia BHP Gdańsk – Dlaczego warto skorzystać z naszego szkolenia?

Na oferowanym przez nas szkoleniu BHP w Gdańsku można uzyskać informacje o aktualnych przepisach BHP. Dbamy o to, aby przekazywana przez nas wiedza była oparta o najświeższe przepisy w tej dziedzinie. Przekazujemy wiedzę w bardzo przystępny sposób, dzięki temu nasi kursanci są w stanie wyciągnąć ze szkolenia BHP bardzo dużo informacji.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem pracowników do właściwego reagowania na zagrożenia w miejscu pracy. Dzięki nabytym umiejętnościom wczesnego rozpoznawania niebezpiecznych zdarzeń nasi kursanci tworzą bezpieczne środowisko pracy w swoich zakładach.

szkolenia bhp Gdańsk

Nasze szkolenia w Gdańsku to oszczędność pieniędzy firmy. Nie będzie konieczne wydawanie ich na kary, odszkodowania i ubezpieczenia spowodowane niewłaściwym lub opóźnionym reagowaniem na niebezpieczeństwa w pracy. Gdańsk jest miastem, w którym można odbyć szkolenia BHP pozwalające ugruntować posiadaną wiedzę oraz uzupełnić ją o nowe informacje. Właściwe i systematyczne kursy BHP są gwarancją bezpieczeństwa pracowników i służą znacznej poprawie komfortu ich pracy. Okresowe szkolenia BHP to pewność właściwie zorganizowanego miejsca pracy oraz należytej troski o zdrowie i życie zatrudnionych.

szkolenie bhp Gdańsk
szkolenie bhp Gdańsk i okolice

Kurs bhp trójmiasto – dla kogo?

Nasze szkolenia BHP są skierowane do pracowników, zatrudnianej kadry do spraw BHP oraz samych pracodawców chętnych do podnoszenia kompetencji w tej dziedzinie. Ukończone szkolenie BHP czyni z uczestnika bardziej atrakcyjnego na rynku pracy. Jest też gwarancją bezpiecznego środowiska pracy, jakie stworzy taka osoba, dołączając do danego zespołu.

Aktualna wiedza, jaką przekazujemy na naszych szkoleniach BHP, to doskonały zastrzyk wiadomości dla pracodawców, kierowników, pracowników służby BHP, pracowników zatrudnionych na robotniczych stanowiskach, społecznych inspektorów pracy oraz wszystkich innych pracowników narażonych na jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu w miejscu, w którym wykonują swoje codzienne obowiązki.

szkolenia bhp

Szkolenia bhp trójmiasto – edukacja pracowników

Każda firma w Polsce ma obowiązek przeszkolenia swoich pracowników w zakresie BHP. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym dostępu do wiedzy, która korzystnie wpłynie na ich bezpieczeństwo, a także dla innych osób przebywających w ich bezpośrednim otoczeniu w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Specjalny zapis dotyczący konieczności przeprowadzenia szkoleń BHP dla pracowników został zawarty w kodeksie pracy. Przepisy jasno wskazują, że bez uczestnictwa w szkoleniach BHP zainteresowany nie może rozpocząć pełnienia obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

szkolenia bhp Trójmiasto

Bardzo ważne jest regularne szkolenie BHP wszystkich pracowników firmy. Wiedza każdego pracownika z osobna składa się na bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Spokój i bezpieczeństwo zatrudnionych przekłada się bezpośrednio na efekty firmy. Pracownicy, którzy posiadają wiedzę jak sobie radzić w trudnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia działają pewniej i sprawniej. Nie reagują przesadnie na zdarzenia o niskim ryzyku, a w razie potrzeby mają zdolność do właściwej oceny sytuacji i sprawnej reakcji na wydarzenia, które mogą stanowić duże zagrożenie dla nich samych, reszty pracowników oraz całego zakładu pracy.