PROGRAM ``ZDROWY PRACOWNIK``

„ZDROWY PRACOWNIK” to kompleksowy program szkoleń i warsztatów stworzony dla pracowników Twojej firmy w ramach, którego przekazujemy wiedzę w zakresie ergonomii pracy oraz jej praktycznego zastosowania na stanowisku pracy, ćwiczeń biurowych, w tym technik automasażu, zdrowego żywienia, sposobów radzenia sobie ze stresem.

Oferta jest skierowana dla kadry zarządzającej, pracowników administracyjno-biurowych, produkcji, budowy oraz kierowców zawodowych.

Możesz skorzystać z naszego sprawdzonego programu „ZDROWY PRACOWNIK”, lub indywidualnie dostosowanych do Twojej firmy, uwzględniających specyfikę pracy oraz zdiagnozowane potrzeby szkoleń z zakresu

  • Ergonomii pracy
  • Praktycznych ćwiczeń biurowych
  • Dietetyki
  • Psychologii

Wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań w środowisku pracy poprawia samopoczucie pracownika, zmniejsza możliwość wystąpienia dolegliwości bólowych, a w konsekwencji zwiększa wydajność pracowników oraz wpływa na redukcje ryzyka wystąpienia chorób zawodowych.

 

Szkolenie z ergonomii pracy

Szkolenia z ergonomii pracy prowadzone są przez mgr fizjoterapii z dużym doświadczeniem klinicznym. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • podstawowych pojęć i zasad dotyczących ergonomii
  • samodzielnej organizacji stanowiska pracy
  • biomechaniki kręgosłupa
  • mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie dolegliwości bólowych narządu ruchu
  • prawidłowej pozycji siedzącej oraz stojącej
  • prawidłowych wzorców ruchowych np. schylanie się, dźwiganie itd.