UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

AUDYT BHP GDAŃSK, TRÓJMIASTO

AUDYT BHP GDAŃSK – CZYM JEST AUDYT BHP NA TERENIE ZAKŁADU PRACY ?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie poziomu spełniania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeprowadzenie audytu bhp.

Przedmiotem audytu bhp jest weryfikacja całego procesu działań podejmowanych w firmie w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzenie audytu bhp umożliwia wykrycie nieprawidłowości oraz ich źródła i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy. Kontrola BHP pomaga również ustalić czy wdrożone działania przynoszą realną wartość i są celowe dla firmy oraz bezpieczeństwa jej pracowników. Audyt bhp pozwala także na zoptymalizowanie kosztów w firmie.

DLACZEGO WARTO PRZEPROWADZAĆ AUDYTY BHP ORAZ JAK CZĘSTO NALEŻY TO ROBIĆ?
 • Profesjonalnie przygotowany raport z audytu bhp wskazuje obszary wymagające modyfikacji zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej oraz zawiera rekomendacje działań usuwających nieprawidłowości by wyeliminować zagrożenia ze środowiska pracy i dostosowujących do stanu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami.Przeprowadzanie audytu bhp jest istotne dla bezpieczeństwa pracowników, a także funkcjonowania oraz przyszłości firmy.Audyt bhp warto przeprowadzać cyklicznie by na bieżąco polepszać warunki pracy i unikać zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy oraz chorób pracowników.Audyt bhp pomaga zapobiegać występowaniu zagrożeń, zatem jest o wiele tańszym i mniej problematycznym rozwiązaniem poprzez zapobieganie niż naprawianie zaistniałych szkód.
ZAKRES AUDYTU BHP
 • Dokumentacja BHP, w tym m.in.:
  • Czasookresy szkoleń BHP
  • Ważność badań lekarskich
  • Rejestry wypadków
  • Rejestry chorób zawodowych
  • Oceny ryzyka zawodowego
  • Analizy stanu BHP
  • Zarządzenia w sprawie szkoleń
  • Gospodarowanie odzieżą
 • Pomieszczenia pracy
 • Stosowanie się do zasad ergonomii
 • Procesy produkcyjny
 • ochrona przeciwpożarowa
 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • System pierwszej pomocy
 • Protokoły z kontroli podręcznego sprzętu ppoż. oraz hydrantów.
WYNIK AUDYTU BHP

W wyniku przeprowadzonego Audytu BHP sporządzany jest szczegółowy protokół w którym przedstawione są nieprawidłowości związane z obszarem bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Protokół zawiera również podstawy prawne stwierdzonych nieprawidłowości oraz propozycje rozwiązań pozwalających na wyeliminowanie niezgodności oraz poprawę warunków BHP.

Forma i zakres audytu bhp ustalany jest indywidualnie z klientem w zależności od jego oczekiwań. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje potrzeby, a my przedstawimy rozwiązanie.