UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

OFERTA BHP ACTIVE

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
SZKOLENIA BHP

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia wstępne oraz okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych.

STAŁA OBSŁUGA BHP

W ramach stałej obsługi BHP (outsourcingu), zapewniamy częściową lub kompleksową obsługę Państwa przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (w zależności od wymagań klienta).

AUDYT BHP

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Najlepszym sposobem na zweryfikowanie poziomu spełniania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest przeprowadzenie audytu bhp.

NADZÓR BHP NA BUDOWACH

BHP ACTIVE oferuje zarówno stały nadzór BHP przez cały okres trwania projektu jak i przeprowadzanie cyklicznych kontroli wraz ze sporządzeniem raportu z nieprawidłowości występujących na budowie.

SZKOLENIA ONLINE

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy platformę e-learningową, dzięki której zarówno pracodawcy jak i pracownicy mogą odbyć szkolenie okresowe BHP w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu.

PROZDROWOTNE SZKOLENIA DLA FIRM

Szkolenia z ergonomii pracy

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Podczas każdego szkolenia uczestnicy mają możliwość sprawdzenia się w praktyce opatrując rany pozoracyjne, stosując szynę Kremera oraz prowadzenie resustycji na fantomach.

SZKOLENIA Z OCHRONY PPOŻ

Szkolenia organizowane przez BHP ACTIVE prowadzone są przez doświadczonych Inspektorów PPoŻ. Program dostosowany jest do wymagań klienta.

Szkolenia BHP VR

Szkolenia dzięki zastosowaniu technologii VR zyskują na jakości i stają się bardziej atrakcyjne, a nauka ciekawsza i bardziej angażującą, wzbudzając przy tym wiele pozytywnych emocji. Po założeniu gogli uczestnik w pełni skupia swoją uwagę na prezentowanych treściach i nie rozprasza się bodźcami zewnętrznymi.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowujemy w Gdańsku, Sopocie oraz Gdyni. Dokument jest swoistym skryptem wszystkich istotnych wymagań związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym dla danego obiektu i składa się z dwóch części: opisowej i graficznej.

Opracowywanie dokumentacji BHP

Oferujemy opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych zarówno w zakładach pracy jak i przy realizacji inwestycji budowlanych w zakresie BHP i PPoŻ.

DOFINANSOWANIE Z ZUS

W związku z częstymi zapytaniami rozszerzyliśmy naszą ofertę o sporządzanie wniosków do ZUS na poprawę warunków pracy. Kompleksowo pomagamy w otrzymaniu przez przedsiębiorców dotacji z ZUS.