UL. POŁĘŻE 12, 80-720 GDAŃSK

DOTACJE Z ZUS – KOMPLEKSOWO I PROFESJONALNIE

CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS NA POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY?

Poniżej kilka przydatnych informacji.Dofinansowanie z ZUS jest dostępne dla każdej wielkości firm. W 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył na realizację projektów 75 milionów złotych. Kto może ubiegać się o dotację z ZUS? Sprawdź.Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dofinansowaniem i współpracą z nami, prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi konkursu ZUS. Realizacja konkursu wynika z art. 37.1. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. 2018 poz. 1376).Poniżej prezentujemy podstawowe pytania, które często zadają Klienci przed przystąpieniem do projektu

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE Z ZUS?

Celem dotacji ZUS jest wsparcie przedsiębiorców w prewencji wypadkowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, jakie mieszczą się w ramach dofinansowania.

CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na
  ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
 • nie zalega z opłacaniem podatków,
 • nie znajduje się w stanie
  upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania
  upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem,
 • nie ubiegał się o dofinansowanie
  przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez
  ZUS całości ostatniego dofinansowania,
 • nie ubiegał się o dofinansowanie
  przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został
  zobowiązany.

Regulamin konkursu ZUS 2020 w linku poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

 

JAKIE SĄ KWOTY DOFINANSOWAŃ Z ZUS?

Mikro firma – 1 – 9 pracowników

ZWROT 90% KOSZTÓW INWESTYCJI
do 140,000PLN

Mała firma – 10 – 49 pracowników

ZWROT 80% KOSZTÓW INWESTYCJI

do 210,000PLN

Średnia firma – 50 – 249 pracowników

ZWROT 60% KOSZTÓW INWESTYCJI

do 340,000PLN

Duża firma – Powyżej 250

ZWROT 20% KOSZTÓW INWESTYCJI

do 500,000PLN

 

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY POMÓC CI UZYSKAĆ DOTACJE ?

Pomożemy opracować wniosek spełniający wymagania formalne:„Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”. Dokumentami, stanowiącymi załączniki są m.in.:

 1. Oferty handlowe na planowane
  inwestycje
 2. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy objętego inwestycja
 3. Zdjęcia do stanowiska pracy
 4. Badania środowiska pracy (jeśli
  inwestycja dotyczy: hałas, pyły, subst. chem.)
 5. Ocena obciążenia układu
  mięśniowo-szkieletowego (jeśli oferta dotyczy inwestycji do odciążenia prac
  fizycznych np. wózek widłowy)
 6. Umowa dzierżawy lub najmu – jeśli dotyczy
 7. KRS lub CEiDG
 8. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
  o niezaleganiu z opłacaniem podatków
 9. Spółki cywilne:

Umowa spółki cywilnej, NIP, Regon, odpis z CEiDG wszystkich wspólników -jeśli dotyczy

Pamiętaj, że wniosek wraz z załącznikami jest oceniany merytorycznie przez eksperta CIOP-PIB. Liczba punktów otrzymanych podczas
oceny wniosku wpływa jedynie na pozycję wniosku na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i których realizacja znajduje pokrycie w kwocie przeznaczonej na dofinansowanie projektów w roku budżetowym.

 

Na co można pozyskać dofinansowanie ?
 1. Oświetlenie
 2. Wentylacja
 3. Klimatyzacja
 4. Rusztowanie jezdne
 5. Pomosty robocze
 6. Wciągarka budowlana
 7. Żurawik (ograniczenie 450 kg udźwigu)
 8. Wózki elektryczne ( ograniczenie 2T, 3,5m
  unoszenia )
 9. Winda dekarska
 10. Obarierowania, wygrodzenia
 11. Detektory
 12. Boxy do wykopów , szalunki do wykopów ( do 26KN)
 13. Szelki i inne zabezpieczenia do prac na wysokości
 14. Podnośnik koszowy
 15. Manipulatory, chwytaki – np. do polbruku czy
  krawężników
 16. Stoły spawalnicze z regulowaną wysokością,
  wszelkie stoły z regulowaną wysokością
 17. Fitrowentylacja – bez ograniczeń w cenie
 18. Maski z nawiewem – bez ograniczenia
 19. Przyczepy leśne
 20. Wciągarki
 21. Schodołazy
 22. Winda towarowa
 23. Winda dekarska , winda dekarska do paneli
 24. Kabiny lakiernicze z zintegrowanym systemem
  filtracji, kabiny do śrutowania – bez ograniczeń w cenie
 25. Autoklawy – bez ograniczeń
 26. Zabezpieczenia maszyn np. osłony, wyłączniki, fotokomórki
 27. Ograniczenie promieniowania jonizującego i
  elektromagnetycznego

 

Katalog działań inwestycyjnych i doradczych 2020 w poniższym linku:

KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH

 

Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!